Våren kommer med lägre spotpriser

Analys vecka 13

Spotpriserna steg i enlighet med prognoserna förra veckan för att sedan sjunka under helgen. Varmare väderlek med rejält minskad förbrukning påverkade spotpriserna omedelbart.

Terminspriserna steg något trots prognoserna om stabila priser. Detta trots att väderprognoserna pekar mot mild och nederbördsrik väderlek.

Prognos vecka 14
Spotpriserna kommer att ligga på en lägre nivå än förra veckan. Mild väderlek och nederbördsrika väderprognoser sätter press på spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer troligen att sjunka  när snösmältningen kommer igång på allvar i Norge och Sverige och den hydrologiska balansen förbättras.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 26,1 öre/kWh (31,2)  SE 2 – 26,1 öre/kWh (31,2) 
SE 3 – 26,1 öre/kWh (31,2)  SE 4 – 27,8 öre/kWh (31,2)

Terminspriserna
Kvartal 3 2017
, förra veckans pris Q2 inom parantes
SE 1 25,5 öre/kWh (23,1)  SE 2 – 25,5 öre/kWh (23,1) 
SE 3 – 26,1 öre/kWh (23,3)  SE 4 – 26,9 öre/kWh (24,2)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,4 öre/kWh (24,7)  SE 2 – 26,3 öre/kWh (24,6) 
SE 327,3 öre/kWh (25,5)  SE 4 – 27,7 öre/kWh (26,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.