Oplanerat stopp minskar kärnkraftsproduktionen

Analys vecka 12

Spotpriserna steg i enlighet med prognoserna trots att förbrukningen sjönk. En bidragande orsak var att Forsmark 3 stoppades oplanerat på grund av ett bränsleläckage. Vindproduktionen minskade och produktion från priskänslig vattenkraft ökade, något som pressade spotpriserna uppåt.

Terminspriserna sjönk tillsammans med bränslepriserna. Även långtidsprognoserna, som förutspår både mild och nederbördsrik väderlek spelade in.

Prognos vecka 13
Spotpriserna kan komma att fortsätta stiga denna vecka då produktionen från både kärnkraft och vind kommer att ligga lågt. Detta gör att produktionen från priskänslig vattenkraft fortsätter att vara hög, något som håller uppe spotpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna
kommer att ligga stabila, alternativt sjunka marginellt då de långsiktiga väderprognoserna är milda och våta, något som kompenserar risken för högre kolpriser på grund av strejker. Även prognoser om sjunkande CO2-priser håller nere terminspriserna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,2 öre/kWh (25,5)  SE 2 – 31,2 öre/kWh 25,5) 
SE 3 – 31,2 öre/kWh (25,5)  SE 4 – 31,2 öre/kWh (25,5)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 23,1 öre/kWh (25,1)  SE 2 – 23,1 öre/kWh (25,1) 
SE 3 – 23,3 öre/kWh (25,4)  SE 4 – 24,2 öre/kWh (26,2)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,7 öre/kWh (26,5)  SE 2 – 24,6 öre/kWh (26,4) 
SE 325,5 öre/kWh (27,3)  SE 4 – 26,0 öre/kWh (27,8)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.