Mildare väder sänkte spotpriset

Analys vecka 7

Spotpriserna sjönk, i enlighet med prognoserna, tack vare mildare väderlek med minskad förbrukning som följd. Stabil produktion från både kärnkraft och vind gjorde att produktionen från vattenkraften kunde dras ner. Detta var positivt för prisutvecklingen.

Terminspriserna följde spotpriserna nedåt förra veckan, men började stiga något igen mot slutet. Något som avspeglas i denna veckas något högre terminspriser.

Prognos vecka 8
Spotpriserna förväntas stiga något denna vecka när väderleken återigen blir kallare. Men priserna förväntas dock ligga på en lägre nivå än förra veckan.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga igen efter förra veckans nedgång. De närmaste terminerna påverkas av kallare och torrare väderprognoser och terminerna längre fram av högre priser på kol och CO2.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 27,8 öre/kWh (32,4)  SE 2 – 27,8 öre/kWh (32,4) 
SE 3 – 27,8 öre/kWh (32,4)  SE 4 – 27,8 öre/kWh (36,9)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,9 öre/kWh (25,3)  SE 226,9 öre/kWh (25,3) 
SE 327,0 öre/kWh (24,4)  SE 4 – 28,1 öre/kWh (26,5)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,1 öre/kWh (26,7)  SE 2 – 28,0 öre/kWh (26,7) 
SE 328,9 öre/kWh (27,6)  SE 4 – 29,8 öre/kWh (28,5)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.