Högre spotpriser med kallare väder

Analys vecka 6

Spotpriserna fortsatte att stiga, i huvudsak beroende på kall väderlek med ökad inhemsk förbrukning. Ökad produktion från både vind- och vattenkraft, samt minskad export dämpade i viss mån prishöjningarna.

Terminspriserna har stigit under några veckor nu, något som bröts under senare delen av förra veckan. De långsiktiga väderprognoserna svängde från kall och torr väderlek, till mildare och våtare prognoser.

Prognos vecka 7
Spotpriserna förväntas backa tillbaks något när vädret blir mildare. Produktionen från både vind- och kärnkraft förväntas ligga kvar på en hög nivå.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas sjunka när väderleken blir mildare och våtare. Fallande kolpriser förväntas också bidra att dämpa terminspriserna. Både de långa och de korta terminerna påverkas.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 32,4 öre/kWh (39,9)  SE 2 – 32,4 öre/kWh (39,9) 
SE 3 – 32,4 öre/kWh (39,9)  SE 4 – 36,9 öre/kWh (39,9)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 25,3 öre/kWh (27,3)  SE 225,3 öre/kWh (27,3) 
SE 324,4 öre/kWh (27,2)  SE 4 – 26,5 öre/kWh (28,3)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,7 öre/kWh (28,3)  SE 2 – 26,7 öre/kWh (28,3) 
SE 327,6 öre/kWh (29,1)  SE 4 – 28,5 öre/kWh (30,0)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.