Torr väderlek ger högre spotpriser

Analys vecka 5

Spotpriserna steg något, precis som förutsågs. Torr väderlek och minskad vindproduktion var de största orsakerna till detta.

Terminspriserna steg både på grund av kallare väderlek och svag hydrologisk balans.
De närmaste terminerna påverkades mest.

Prognos vecka 6
Spotpriserna förväntas stiga ytterligare då väderleken fortsätter att vara nederbördsfattig och temperaturerna sjunker. Kallare väder gör att både den inhemska förbrukningen och exporten troligtvis ökar.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna påverkas av den kalla och torra väderleken som förväntas de närmaste veckorna.
Den hydrologiska balansen försämras samtidigt som förbrukningen förväntas stiga både i Norden och i övriga Europa.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu: Dec 2017, 50 % • Jan 2018, 50 % • Feb 2018, 50%.

Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 39,9 öre/kWh (30,1)  SE 2 – 39,9 öre/kWh (30,1) 
SE 3 – 39,9 öre/kWh (30,2)  SE 4 – 39,9 öre/kWh (36,8)

Terminspriserna
Kvartal 2 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,3 öre/kWh (26,8)  SE 227,3 öre/kWh (26,8) 
SE 327,2 öre/kWh (26,9)  SE 4 – 28,3 öre/kWh (27,8)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 28,3 öre/kWh (27,8)  SE 2 – 28,3 öre/kWh (27,8) 
SE 329,1 öre/kWh (28,8)  SE 4 – 30,0 öre/kWh (29,4)
Nordpools priser – exkl skatter och avgifter.