Bra vind- och vattenkraftsproduktion höll nere priserna

Analys vecka 48
Spotpriserna sjönk under veckan då vädret var för årstiden relativt varmt.

Terminspriserna sjönk som förutspåtts på grund av varma väderprognoser och stabila bränslepriser.
Att den hydrologiska balansen sakta blir bättre spelade också in.

Prognos vecka 49
Spotpriserna förväntas följa väderleken. Höga priser i början av veckan och lägre mot slutet då vädret ska bli varmare.  Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan komma att sjunka något ytterligare. Väderprognoserna är relativt varma och bränslepriserna ligger stabila. Därför finns det ännu potential för något lägre terminspriser.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:   Jan 2017, 50 % • Feb 2017, 50 % • Dec 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,2 öre/kWh (34,2)  SE 2 – 30,2 öre/kWh (34,2) 
SE 3 – 30,2 öre/kWh (34,2)  SE 4 – 30,2 öre/kWh (34,2)

Terminspriserna
Kvartal 1 2017
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 32,5 öre/kWh (36,9)  SE 2 – 32,5 öre/kWh (36,9) 
SE 3 – 32,5 öre/kWh (37,1)  SE 4 – 32,9 öre/kWh (37,9)

Helår, 2017, förra veckans pris inom parantes
SE 1 23,1 öre/kWh (30,2)  SE 223,5 öre/kWh (30,2) 
SE 324,1 öre/kWh (30,5)  SE 4 – 24,8 öre/kWh (31,4)