Priserna förväntas stiga den närmaste tiden

Analys vecka 35
Spolpriserna låg relativt stabila under veckan, mycket på grund av den varma väderleken.

Terminspriserna låg stabila under veckan mycket beroende på att kol-, gas och CO2-priserna fortsatt ligger kvar på en låg nivå.

Prognos vecka 36
Spotpriserna förväntas stiga den närmaste tiden då kallare väder kommer. Den hydrologiska balansen har förbättrats något. Prognoserna förutspår dock svagare balans än normalt inför vintern. Detta kommer att påverka spolpriserna.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga framöver. Till stor del beroende på att den hydrologiska balansen inte förväntas förbättras i önskvärd takt. Vi ser torra väderprognoser framöver och risken finns att vi går in i vintern med negativ hydrologisk balans.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 29,9 öre/kWh (33,0)  SE 2 – 29,9 öre/kWh (33,0) 
SE 3 – 30,3 öre/kWh (33,0)  SE 4 – 30,3 öre/kWh (33,0)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,8 öre/kWh (27,1)  SE 226,8 öre/kWh (27,1) 
SE 327,6 öre/kWh (27,8)  SE 4 – 28,0 öre/kWh (28,3)

Helår, 2017, 2016 års pris inom parantes
SE 1 24,1 öre/kWh (27,2)  SE 224,1 öre/kWh (27,2) 
SE 325,5 öre/kWh (27,8)  SE 4 – 26,0 öre/kWh (28,2)