Stabila priser trots höstens intåg

Analys vecka 34
Spolpriserna steg som väntat i början av veckan, men sjönk igen och avslutade veckan lägre än prognoserna. Starkare vindproduktion än förutspått balanserade exporten och höll nere priserna.

Terminspriserna sjönk något. De närmaste på grund av långtidsprognoser som ser gynnsamma ut för den hydrologiska balansen och fortsatt svaga gas-, kol och CO2-priser.

Prognos vecka 35
Spotpriserna förväntas ligga kvar på denna nivå eller stiga endast marginellt då vädret förväntas vara varmare än normalt samt att kärnkraftsproduktionen ökar och möter höstens ökade efterfrågan. Även vindproduktionen förväntas öka och ge utrymme för export av vattenkraftsproducerad el.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila även denna vecka, då den hydrologiska balansen förväntas förbättras över tid, samt att både kol-, gas och CO2-priserna förväntas ligga kvar på en låg nivå.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 33,0 öre/kWh (33,4)  SE 2 – 33,0 öre/kWh (33,4) 
SE 3 – 33,0 öre/kWh (33,4)  SE 4 – 33,0 öre/kWh (33,4)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,1 öre/kWh (27,5)  SE 227,1 öre/kWh (27,5) 
SE 327,8 öre/kWh (28,3)  SE 4 – 28,3 öre/kWh (29,1)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,2 öre/kWh (27,7)  SE 227,2 öre/kWh (27,7) 
SE 327,8 öre/kWh (28,5)  SE 4 – 28,2 öre/kWh (29,2)