Kallare väder och slut på semestern  för många

Analys vecka 30
Spotpriserna sjönk något förra veckan, dock inte lika mycket som förväntat. Detta till följd av problem med Forsmark 1 och 2, som dämpade den förväntade ökningen av kärnkraftsproducerad el.

Terminspriserna både sjönk och steg. De närmaste terminerna sjönk på grund av förbättrad hydrologisk balans och terminerna längre fram steg på grund av högre produktionskostnader för koleldade kraftverk.

Prognos vecka 31
Spotpriserna förväntas landa något lägre än förra veckan. Detta trots svalare väder och att semesterperioderna håller på att avslutas för många. Den ökade efterfrågan förväntas inte ge högre spotpriser då exporten förväntas minska och vindkraftsproduktionen öka.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas stiga något då prognoserna förutspår kallare väderlek än normalt och prognoser som pekar mot högre kolpriser. Den förbättrade hydrologiska balansen håller dock nere priserna för de allra närmaste terminerna.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 30,2 öre/kWh (29,6)  SE 2 – 30,2 öre/kWh (29,6) 
SE 3 – 30,2 öre/kWh (29,6)  SE 4 – 30,2 öre/kWh (29,9)

Terminspriserna
Kvartal 4 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 26,7 öre/kWh (26,6)  SE 226,7 öre/kWh (26,6) 
SE 328,2 öre/kWh (28,1)  SE 4 – 28,6 öre/kWh (28,5)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 27,0 öre/kWh (27,1)  SE 227,0 öre/kWh (27,1) 
SE 328,4 öre/kWh (28,3)  SE 4 – 28,8 öre/kWh (28,7)