Kallare väder gav högre spotpriser

Analys vecka 24
Spotpriserna steg något under veckan trots varmare väderlek. Svag hydrologisk balans och
minskad vattenkraftsproduktion håller uppe priset. Ökad kärnkraftsproduktion och import mötte den
minskade vattenkraftsproduktionen.

Terminspriserna steg något, mestadels beroende på osäkerheten kring vad en eventuell Brexit kan
komma att medföra.

Prognos vecka 25
Spotpriserna sjunker nu när sommaren närmar sig och efterfrågan minskar. Den nordiska elmarknaden förväntas ändras från import till export inom kort.
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna förväntas ligga stabila till Brexit-omröstningen är genomförd, även om svagare  kolpriser, våtare väderprognoser och förbättrad hydrologisk balans normalt sett skulle pressa
priserna nedåt.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 31,1 öre/kWh (34,3)  SE 2 – 31,1 öre/kWh (34,3) 
SE 3 – 31,1 öre/kWh (34,3)  SE 4 – 31,1 öre/kWh (34,3)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,4 öre/kWh (23,8)  SE 224,4 öre/kWh (23,8) 
SE 324,6 öre/kWh (24,2)  SE 4 – 25,0 öre/kWh (24,6)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 25,5 öre/kWh (24,6)  SE 225,6 öre/kWh (24,7) 
SE 326,2 öre/kWh (25,9)  SE 4 – 26,5 öre/kWh (26,2)