Kallare väder gav högre spotpriser

Analys vecka 23
Spotpriserna steg på grund av svag tillrinning i vattenmagasinen, samtidigt som efterfrågan ökade i och med den kalla väderleken.

Terminspriserna för 2017 och 2018 sjönk något på grund av svagare kolpriser. Även beslutet att gradvis minska beskattningen på kärnkraften spelade in. De närmaste terminerna steg däremot något på grund av den svaga hydrologiska balansen.

Prognos vecka 24
Spotpriserna förväntas stiga något ytterligare trots att vädret blir varmare.
Den största orsaken till detta är den svaga hydrologiska balansen
Se priserna timme för timme ››

Terminspriserna kan sjunka något då den hydrologiska balansen förväntas stärkas igen när
vädret blir varmare och den hydrologiska balansen sakta förbättras. Även lägre kolpriser och
lägre CO2-priser spelar in.

DAGENS ELMIX, uppdaterad 2016-02-23
Fast Effekt-fördelningen är nu:  Dec 2016, 50 % • Jan 2017, 50% • Feb 2017, 50 %
Har du inte Elmixen – kolla här vad du kunde ha sparat ››

Spotpriserna, förra veckans pris inom parantes
SE 1 – 34,3 öre/kWh (29,7)  SE 2 – 34,3 öre/kWh (29,7) 
SE 3 – 34,3 öre/kWh (29,7)  SE 4 – 34,3 öre/kWh (29,7)

Terminspriserna
Kvartal 3, 2016
, förra veckans pris inom parantes
SE 1 23,8 öre/kWh (22,4)  SE 223,8 öre/kWh (22,3) 
SE 324,2 öre/kWh (23,4)  SE 4 – 24,6 öre/kWh (24,0)

Helår, 2016, förra veckans pris inom parantes
SE 1 24,6 öre/kWh (24,2)  SE 224,7 öre/kWh (24,3) 
SE 325,9 öre/kWh (25,7)  SE 4 – 26,2 öre/kWh (26,3)