Påslag och tillsvidarepriser

dynamic_65
Påslag Rörligt spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 11,813  • Okt-16 11,563  • Nov-16 12,188 • Dec-16 12,813
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 • Mars-17  12,1• April-17 12,1 • Maj-17 12,1
Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3
 
dagens_elmix
Påslag Elmix spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 11,813  • Okt-16 11,563  • Nov-16 12,188 • Dec-16 12,813
Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125 Mars-17  12,1 • April-17 12,1 • Maj-17 12,1 
Jun-17 13,4 • Jul-17 13,4 • Aug-17 12,7 • Sept-17 13,3

Administrativt avdrag Återköp, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 6,250 • Okt-16 6,250 • Nov-16 6,250 • Dec-16 6,250 • Jan-17 6,250 Feb-17 6,250


Tillsvidarepris, inkl moms (öre/kWh)
SN1 låg skatt
Jun-17 108,9 • Jul-17 114,1
SN2 låg skatt
Jun-17 108,9 • Jul-17 114,1
SN2 högskatt
Jun-17 120,9 • Jul-17 126,1
SN3 hög skatt
Jun-17 122,1 • Jul-17 127,1
SN4 hög skatt
Jun-17 123,4 • Jul-17 127,1