Påslag och tillsvidarepriser

dynamic_65
Påslag Rörligt spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 11,813  • Okt-16 11,563  • Nov-16 12,188 • Dec-16 12,813
• Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125
dagens_elmix
Påslag Elmix spot, inkl elcertifikatsavgift, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 11,813  • Okt-16 11,563  • Nov-16 12,188 • Dec-16 12,813
• Jan-17 12,750 • Feb-17 12,125


Administrativt avdrag Återköp, inkl moms, öre/kWh
Sept-16 6,250 • Okt-16 6,250 • Nov-16 6,250 • Dec-16 6,250 • Jan-17 6,250 • Feb-17 6,250


Tillsvidarepris, inkl moms (öre/kWh)
SN1 låg skatt
Sept-16 119,5 • Okt-16 120,1 • Nov-16 121,3
SN2 låg skatt
Sept-16 119,5 • Okt-16 120,1 • Nov-16 121,3
SN2 högskatt
Sept-16 131,9 • Okt-16 132,5 • Nov-16 133,7
SN3 hög skatt
Sept-16 131,9 • Okt-16 132,5 • Nov-16 133,7
SN4 hög skatt
Sept-16 134,4 • Okt-16 135,0 • Nov-16 133,7